- R -
Rahain
Rait Ki Diwar
Ranjish
Rehne Do
Red Card
Roag