- S -
Sachay
Saharay
Sahib Bahadur
Saiban
Saiban Sheshay Ka
Samandar Hai Darmiyan
Samandar Jaag Raha Hai
Shee Ji
Shaam Sey Phalay -serial
Shaam Sey Phelay
Shehpar
Sitara Aur Mahrunissa
Siyah Sufaid
Such Much